Global
Cloud
Local

תערוכה עם פאזאל שייח', שעוקבת אחר הנישולים והעקירות של מלחמת ערב-ישראל בשנת 1948, והשלכותיהם על פלסטינים, בדואים וישראלים

Values


פריחה מדברית

סדרת תצלומי אוויר החושפים את אינספור הכוחות והפעולות ש"פרחו", כדי לעקור ולמחוק את הבדואים שחיים במדבר במשך דורות רבים.

Fields of Knowledge
  • Aesthetics / Media
  • Memory
  • Politics / Economics

Opens to public

02/12/2016

העבודה פריחה מדברית עוקבת אחר השלכות חלומו של בן גוריון ליישב את הנגב ו"להפריח את השממה". תצלומי האוויר המהווים סדרה זו מגלים את אינספור הכוחות והפעולות שפרחו כדי לעקור ולמחוק את הבדואים שחיים במדבר במשך דורות רבים. אפשר לראות בתצלומים את התהפוכות שנגרמו למדבר באמצעות ארוזיה, מפעלי כרייה, בסיסי אימונים צבאיים, הפינוי הכפוי וההרס של כפרים בדואים "בלתי מוכרים", מאמצי הייעור, חישוף שטחי מדבר והשתלטות עליהם והרחבת יישובים. התצלומים הראויים לציון הללו מראים שהשינוי וההרס שהתחוללו במדבר הנגב הולכים לעתים תכופות יד ביד עם אלימות נגד הבדואים. במבט מבעד לעדשת המצלמה של שייח', מתגלה לעינינו המדבר כמעין ארכיב של מה שהתחולל על פני שטחו המשתנים, של הסמוי והחתום בין הדיונות שלו, של המאמצים להשתמש בו כדי למחוק את עקבות ההיסטוריה הארוכה הזו, שהייתה לא פעם אלימה ורצופת סתירות.

תצלומים מסדרה זו יוצגו במקומות ובתאריכים הבאים:

Slought
Philadelphia
March 22-May 1, 2016

The Brooklyn Museum of Art
New York
February 12-June 5, 2016

Al-Ma'mal Center for Contemporary Art
East Jerusalem
Date TBA